Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
99 postów 1392 komentarze

Konstruktywna alternatywa: RACJONALIZM

Redaktor1966 - Piotr Kołodyński - autor-redaktor: www.wolnyswiat.pl

Co to jest system racjonalny

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Konstruktywny system umożliwia działalność, prosperitę jedynie osobom konstruktywnym; odbywa się pozytywna selekcja ludzi, podejmowanych decyzji, działań – powstaje efekt pozytywnej lawiny!

Co to jest system racjonalny
Mają P. z takim rozwiązaniem do czynienia codziennie m.in. w autobusie, tramwaju, pociągu, samolocie, na statku, na budowie, w szpitalu - wszędzie tam nie ma głosowania. demokracji, tylko ma miejsce konstruktywna dyktatura pod przymusem obwarowanym przepisami, prawno-karno-restrykcyjnym)(proszę się zastanowić, co by było, gdyby zastosować tam demokrację, czyli decyzje podejmowano by na podstawie opinii, głosowania pasażerów, robotników, pacjentów...).
 
 
Zanim podejmie się działania, to trzeba całościowo przeanalizować, wykazać, udowodnić, że są to najkorzystniejsze działania celem osiągnięcia najkorzystniejszych efektów!
 
 
Absolutnie nieważne kto, tylko i wyłącznie jak i co zostało wykazane, udowodnione!– że teraz są destrukcyjne skutki i ich konsekwencje danej działalności, a można postępować tak, że będą pozytywne skutki i ich konsekwencje!
 
I absolutnie każdy może to - wyłącznie merytorycznie - podważyć!
 

 

Zero emocji, wiary religijnej, politycznej, naśladownictwa, instynktu stadnego, kierowania się interesem oligarchii, ich popleczników, wynikiem głosowania, głosem większości, itp., itd.

 

Normalnie, dobrze będzie jedynie wówczas, gdy będzie postępować się prawidłowo, a nie np. zgodnie z jakaś ideologią, religią, tak, by to podobało się większości. I nie ma to znaczenia kto, w imię czego coś już tak robił (np. w imię komunizmu, faszyzmu, socjalizmu, kapitalizmu, demokracji), tylko jeśli dane postępowanie jest korzystne, to tak się postępuje!

 

Więc postępowanie prawidłowe musi być nadrzędne nad unormowaniami prawnymi, ideologiami, wierzeniami, głosem większości, itp.; wszelkimi ograniczeniami, czyli realizuje się je z pominięciem wszelkich barier! Inaczej będzie to blokowane, czego skutki i ich konsekwencje widzimy na co dzień...

 

 

- Oto podstawy systemu racjonalnego.

 

A zatem w takim systemie może mieć miejsce jedynie: pozytywna prokreacja, utrzymywanie wielkości naszej populacji na takim poziomie, by zachować równowagę z środowiskiem, przyrodą, Naturą, wartościowy przekaz (m.in. zero agresji reklamowej!), prawidłowe rozwijanie umysłów, kształtowanie psychik w szkołach - przekazywane jest to, co jest pozytywnie pożyteczne, przydatne, prozdrowotne odżywianie (zakaz produkcji i sprzedaży szkodliwej żywności), całościowo odpowiedzialna produkcja i sprzedaż rzeczy racjonalnie użytecznych, analogicznie usługi, zakaz zadłużania państwa, skuteczna ochrona ludzi przed agresją psychiczną, fizyczną w szkołach, w pracy, ze strony sąsiadów itp., dzięki jawnemu statusowi każdego człowieka, co sobą psychicznie, umysłowo, potencjałem, wkładem reprezentuje, i na tej podstawie odpowiedniemu dobieraniu do siebie ludzi, problemom przede wszystkim się zapobiega, dzięki myśleniu, analizowaniu, wnioskowaniu całościowym, w tym dogłębnie, a zatem rzeczywiście, etycznym, a więc dalekowzrocznym, odpowiedzialnym i tego wykazywaniu, udowadnianiu, itp.

 

Przedstawiam najkrócej, jak to jest merytorycznie możliwe, jak powinny przebiegać profesjonalne, a więc możliwie najkorzystniej, wybory na radnego, posła, senatora, ministra, członka rządu, i na inne funkcje, stanowiska.
Na przykładzie polityków: na stronie głównej portalu Sejmu trzeba zamieścić link do ogólnodostępnego forum, gdzie po zarejestrowaniu się każdy obywatel RP może, po wypełnieniu odpowiedniego formularza, które to informacje będą ogólnodostępne (dzięki czemu każdy może porównać poziom, kompetencje kandydatów), zgłosić swoją kandydaturę.
Kandydaci muszą wykazać się najlepszymi kwalifikacjami (a nie religijnością, jakąkolwiek zasobnością finansową, znajomościami wśród polityków, finansistów, bankierów, fabrykantów, mediów, wyreżyserowanym medialnym wizerunkiem, medialnymi, w tym aktorskimi zdolnościami, zdolnością manipulowania odbiorcami przekazu, wykorzystywaniem niemyślenia, niezrozumienia, nie zapoznawania się z programem, a gdyby nawet, to niezdolność do jego całościowego przemyślenia, przeanalizowania, wywnioskowania, kierowanie się emocjami, wiarą, naśladownictwem, instynktem stadnym - manipulowanej nieodpowiedzialnej/niekompetentnej większości/tzw. wyborców, itp.), przedstawiając na ogólnodostępnym, do tego wyznaczonym forum odpowiednie materiały to wykazujące, dokumentujące, udowadniające.
Po pozytywnej weryfikacji najlepszych ofert, niezależna (nigdy nigdzie nie należeli, nikomu nie podlegają, od nikogo, poza społeczeństwem, nie są zależni finansowo), kompetentna, składająca się z profesjonalistów z odpowiednich dziedzin komisja wyborcza dokonuje imiennie, jawnie, w sposób merytorycznie wykazany, uzasadniony, udokumentowany, udowodniony, przez nikogo merytorycznie niepodważonego wyboru kandydatów na odpowiednie stanowiska. A ich wybór staje się prawomocny po 3. miesiącach, w czasie których można składać, wyłącznie merytorycznie uzasadnione, zastrzeżenia, skargi, kontrpropozycje.
Członkowie komisji ponoszą surowe konsekwencje dokonania nie tylko niewłaściwego, ale nawet nienajlepszego wyboru, w tym utratą stanowiska, osądzeniem za działanie na szkodę państwa (zdradę narodową)!
W czasie kadencji każdy możne - merytorycznie - podważyć kompetencje wybrańców, a w razie stwierdzenia tego zasadności, na podstawie nawet jednego niepodważonego głosu obywatelskiego, trzeba usunąć ze stanowiska osobę nienadającą się do pełnienia tego zadania, czy, gdy ktoś inny ma lepsze predyspozycje.
Członków komisji wyborczej wybierają niezależne, o odpowiednim profilu instytucje, wyższe uczelnie, w tym m.in. psychologiczne, ekonomiczne, polityczne, w tym m.in. w oparciu o testy sprawdzające m.in. niezależność ich umysłów, odpowiednio wysoki intelekt, rodzaj i poziom wiedzy, zdolność do całościowego, a zatem dogłębnie, czyli rzeczywiście, etycznego, czyli także do dalekowzrocznego myślenia, analizowania, wnioskowania, itp.
 
A zatem:
- naprawdę każdy kompetentny obywatel może zgłosić swoją kandydaturę/wstępnie kandydować,
- nie ma:
   - emocjonalnej, absurdalnej tzw. kampanii wyborczej i związanych z nią wydatków,
   - drogich, opierających się na emocjach, instynkcie stadnym, wierze, zmanipulowaniu, ogłupieniu, przekupieniu, obstawieniu; podporządkowaniu, opanowaniu mediów, Sejmu; utopijnych pseudowyborów,
   - obstawiania stanowisk tzw. swoimi ludźmi,
   - z czyjekolwiek strony niekompetencji,
   - z czyjekolwiek strony nieodpowiedzialności/bezkarności,
   - czekania na zakończenie kadencji, gdy wiadomo, że wybraniec się nie nadaje,
- itp., itd.
 
 
ZABEZPIECZENIA
Nie wolno:
- tworzyć organizacji (partii) politycznych (bo ich członkowie zajmują się swoimi interesami, i w ramach tego współpracą z światem biznesu, finansów, zajmują się korumpowaniem, obstawianiem swoim ludźmi, opanowywaniem, podporządkowywaniem struktur państwa, w tym m.in. mediów, banków, przedsiębiorstw, wszystkich szczebli władz, administracji, prokuratur, sądów),
- występować politykom w mediach (czy np. projekty ustaw przygotowuje się, a same ustawy uchwala w studiu telewizyjnym, radiowym... Czy dyskusje przed widzami, słuchaczami, z samego założenia, mogą być szczere... Czy politycy nie mają gdzie dyskutować, pracować... Czy zajmując się występami, angażując w to, programując na to, umysł, poświęcając na to czas, inwencję, energię, tzw. polityk staje się kompetentniejszy (a przecież nim więcej występuje, to masom się zdaje, że tym bardziej jest kompetentny, a nie odwrotnie). Obywatele nie mają mieć odczuć do polityków takich, jak do aktorów, i w związku z tym odpowiednich... wspomnień, sentymentów, oczekiwań)...,
- prowadzić kampanii wyborczej w telewizji, radiu, w msh publicznych (np. z wykorzystaniem tablic tzw. reklamowych)(o wyniku wyborów nie mają decydować: ograniczające się do odbioru tego, co im podsuną media, lenistwo obywateli, ich emocje, rozpoznawalność kandydata, nieracjonalna, za to emocjonalna presja publiczna),
- przeznaczać na to czyichkolwiek, w tym własnych pieniędzy (o wyniku wyborów nie mają decydować pieniądze),
- prowadzić sondaży (o wyniku wyborów nie ma decydować presja większości (w dodatku wynikła, w dodatku z sterowanego instynktu stadnego)).
 
Za zmilczanie osób wybitnych, za niedopuszczenie do głosu, za jego nie upublicznienie - w przypadku merytorycznych, rzetelnych, całościowo przeanalizowanych, wykazanych/racjonalnych argumentów - odpowiadałoby się jak za zdradę narodową. Publicznym msm do przedstawiania takich argumentów powinno być rządowo-ludowe forum internetowe, gdzie rząd, każda inna osoba przedstawia całościowo wykazane propozycje, a KAŻDY może je - merytorycznie - podważyć.
 
Tryby aktywności m.in. politycznej dowolnej osoby:
- mam następujący pomysł/propozycję/projekt:
- mam konstruktywną kontrpropozycję:
- sprzeciwiam się, bo:
 
Za ignorowanie merytorycznych kontrargumentów, za ignorowanie racjonalnych projektów, za szkodliwe działania odpowiadałoby się jak za zdradę narodową.
 
*Zdrada narodowa = (najczęściej) szubienica.
 
 
Kolejnym zabezpieczeniem jest jawny status, co sobą dana osoba reprezentuje, i jawny nr identyfikacyjny.
 
 
 
Jak funkcjonuje państwo, jak się żyje mieszkańcom kraju w demokracji, a jak w systemie racjonalnym (w uproszczeniu i w skrócie):

 
W demokracji ludziom w przedszkolach, w szkołach, poprzez media zaśmieca, zatruwa się umysły, przedstawia się sprawy na odwrót, ich ogłupia, demoralizuje, wypacza, wynaturza, uszkadza psychiki, więc tego odbiorcy mają umysłowe śmietniki, są intelektualnie, etycznie kalecy, upośledzeni psychicznie (żadnego złożonego myślenia, w tym analizowania, wnioskowania, całościowego rozumienia… Żadnej odpowiedzialności…)…!
Przeczytają to, a publikuję od 2000 r., i nic w swojej, innych sprawie, w obronie siebie, innych nie zrobią, mimo nawet faktu, że kolejny raz przedstawiam konstruktywną alternatywę, ratunek, nawet mnie nie wesprą… Za to będą wszystko to, co tutaj kolejny raz opisałem kontynuować i oczywiście także i inne anormalności, destrukcję; regres…
 
W systemie racjonalnym można postępować, działać wyłącznie odpowiedzialnie, konstruktywnie, w tym dalekowzrocznie, rzeczywiście etycznie! W tym tak, by ludzie mieli coraz większy pozytywny potencjał, byli coraz zdrowsi, wartościowsi, stan środowiska, przyrody był coraz lepszy itp., itd.! A każdą próbę szkodzenia itp., bez względu na stan prawny, natychmiast się blokuje, bo to jest priorytetem, a nie postępowanie z niedoskonałym stanem prawnym, który się dostosowuje do sytuacji w drugiej kolejności!
 
W demokracji są absurdalne, w tym b. drogie tzw. wybory, w których mogą i wygrywają dowolnie niekompetentne, szkodliwe osobniki, które niemal dowolnie szkodzą, niszczą pogrążają swoich wyborców...! I jest wiele skutecznych barier, by osoby kompetentne nie miały szans na wygranie wyborów, z regułą, że nim ktoś jest bardziej kompetentny, to tym bardziej nie wygra wyborów (najczęściej nie przejdzie nawet pierwszego etapu…)…!
 
W systemie racjonalnym nie ma potrzeby gdziekolwiek kandydować, by osiągać, i tylko takie można, pozytywne cele społeczne, polityczne. A jeśli ktoś chce się tym zajmować zawodowo, i ma do tego odpowiednie kompetencje, to wystarczy bezpłatnie i jawnie zgłosić swoją kandydaturę odpowiedniej niezależnej, kompetentnej komisji, której członkowie jawnie i wyłącznie merytorycznie rozpatrują kandydatury i na tej podstawie dokonują najlepszego wyboru, pod groźbą poniesienia surowych konsekwencji, gdy okaże się, że nie wybrali najlepszych ludzi!
 
W demokracji, gdy masz genialny pomysł, projekt, stwierdziłeś, wykryłeś w pełni uzasadnioną skrajną nieprawość, niekompetencję itp., to musisz do tego przekonać setki tys., miliony obywateli, a następnie zebrać setki tys., miliony ich podpisów…! A nawet jeśli ci się to powiedzie, to i tak rządzący mogą to zignorować…!
 
W systemie racjonalnym jedna absolutnie dowolna osoba może coś całościowo wykazać, udowodnić, przedstawić i jeśli nikt tego merytorycznie nie podważy, nie przedstawi korzystniejszej alternatywy, to oznacza tego wprowadzenie przez rządzących, odpowiednie władze, urzędy itp. pod groźbą, w skrajnym przypadku, odpowiadania za zdradę narodową!
 
W demokracji podstawowym argumentem, na podstawie którego podejmuje się działania jest wynik głosowania, bez względu na to, jak jest to głupie, absurdalne, szkodliwe, niszczycielskie, pogrążające…! I tak właśnie, głupio, absurdalnie, na odwrót, szkodliwie, niszczycielsko, pogrążając, się postępuje (na przykładzie trucizny zwanej powietrzem, trucizny zwanej wodą powierzchniową, podskórną, trucizn zwanych żywnością, gdzie ponad 99 procent jest szkodliwa z uwagi na dodatki, skład, sposób przyrządzenia, skażenie chemiczne, substancjami promieniotwórczymi, trucizny nikotynowej, alkoholowej, narkotykowej, trucizn zwanych lekami, powszechnie niechcianej, znienawidzonej trucizny reklamowej, rozmnażania się przez ludzi przekazujących swoje wady dziedziczne, choroby, czyli rodzących dzieci z wadami, w tym upośledzone, z chorobami, zezwalania, a nawet wspierania, rozpleniania islamskiej ideologii, zadłużania się, itp., itd…)…!
 
W systemie racjonalnym, zanim podejmie się działania, to najpierw trzeba racjonalnie całościowo merytorycznie wykazać, udowodnić, że jest to rozwiązanie najlepsze, w tym dalekowzroczne, odpowiedzialne!
 
W demokracji rządzący mogą i tak czynią, zabierać Ci tyle pieniędzy, zadłużać Cię ile chcą i przeznaczać te pieniądze na niemal co chcą…!
 
W systemie racjonalnym,to głównie ty decydujesz o swoich pieniądzach!  Jeśli nie chcesz przeznaczać ich na absurdy, nonsensy, łapówki, np. w postaci etatów, np. dla urzędników, dla nich podwyżki, na tzw. reklamy, by przekupywać media, itp., itd., to nikt nie ma prawa zabierać Ci twoich pieniędzy na takie cele, bo nie da się tego racjonalnie uzasadnić!
 
Itp., itd.
 
 
 
Racjonalny rząd
http://wolnyswiat.pl/racjonalnyrzad/
 

KOMENTARZE

 • Część druga?
  Teraz musi Pan napisać drugą część. O tym jak wprowadzić ten ambitny plan w życie.
 • @Pedant 05:48:02
  .
  Efekt pozytywnej lawiny powstanie po wycofaniu partii politycznych z wyborów i wprowadzenie jawnych numerów identyfikacji, dla jawnego statusu osób biorących udział w kandydowaniu i głosowaniu.
 • @goodness 07:51:00
  "Efekt pozytywnej lawiny powstanie po wycofaniu partii politycznych z wyborów i wprowadzenie jawnych numerów identyfikacji, dla jawnego statusu osób biorących udział w kandydowaniu i głosowaniu."

  I jak do tego doprowadzić?
 • System racjonalny ma wiele płaszczyzn.
  Jest płaszczyzna selekcji i de selekcji ludzi do/od władzy.
  Jest płaszczyzna gospodarcza
  Jest płaszczyzna humanitarna.
  .. i pewnie wiele innych (obrona, środowisko...)

  Te płaszczyzny niestety kreują częściowo sprzeczne cele.
  Optymalizacja gospodarcza oznacza dehumanizację systemu i odwrotnie.
  Również selekcja i de selekcja rzutują na wszystkie pozostałe płaszczyzny systemu.
  Czyli zagadnienie jest trochę złożone...ale nie tak bardzo.
  Wystarczy system zoptymalizować ze względy na główne płaszczyzny a resztę da się urządzić korzystają ze środków generowanych przez system.

  Podobnie jak w przypadku silników najlepsze systemy to takie które mają największą sprawność czyli najmniejsze straty.
  Polski system ekonomiczny jest gigantycznie niesprawny ma gigantyczne koszty własne, przecieki, wycieki, przerosty, opory, straty..
  Twórcy takiego systemu powinni trafić do więzienia za marnowanie środków na wielką skalę.

  Jak powinien wyglądać taki system ..
  Ogólna zasada jest taka że system powinien przepuszczać przez rządowe regulatory jak najmniejsze środki (paliwo) by minimalizować straty systemowe.
  Wiadomo że Państwo wymaga określonych środków na funkcjonowanie,
  określonych środków na wsparcie niezaradnych (o ile system mam być humanitarny) a wszystko trzeba sfinansować z podatków.
  Do niezaradnych trzeba dokładać, średniaków nie obciążać a zaradnych bogatych sytych opodatkować tak by ich nie sparaliżować w działaniu.
  Suma wszystkich podatków musi pokrywać wydatki
  Taki system prowadzi do tego że 80% społeczeństwa nie płaci podatków
  (średniacy), płacą tylko firmy oraz wybitni dużo zarabiający indywidualiści od dochodów powyżej wysoko ustawionego progu zwolnienia od podatków. (praca na własny rachunek)
  Taki system redukuje struktury poboru podatków pewnie dziesięciokrotnie.
  Budżet powinien być wspierany dochodami firm , koncernów państwowych (strategiczne bezpieczeństwo państwa) które powinny stanowić rdzeń, fundament gospodarczy kraju.

  Do tego walka z bezrobociem by zminimalizować liczbę niezaradnych którym trzeba dopłacać do życia..
  Pełne zatrudnienie jest zawsze możliwe poprzez skracania dnia pracy..
  Jak jest mało pracy to pracują wszyscy ale krócej.. a jak jest dużo pracy ..to pracują wszyscy ale dłużej.
  I żadnego wspomagania się imigrantami bo to jest wywalanie pieniędzy poza granice kraju i niszczenie Polskości w Polsce.

  Płace w sektorze państwowym znormalizowane wg średniej krajowej.
  żadnych kominów ... sektor państwowy to służba dla narodu a nie biznes..jak dzisiaj. Płace zależą od odpowiedzialności i koniecznych kompetencji.. a nie jak np w przypadku nadzwyczajnej kasty zero odpowiedzialności, przywileje, wysokie progi podatkowe i żadnej odpowiedzialności....to jaskrawa deformacja systemu.

  Wszyscy powinni mieć takie same progi podatkowe, takie same zasady emerytalne...takie same prawa...żadnych nadzwyczajnych kast
  i wszędzie proste mechanizmy de selekcji czyli odwoływania niekompetentnych, skompromitowanych "sługów Narodu" na każdym szczeblu zarządzania państwem.
  ...itd itp

  Najważniejsze to jak najmniej pieniędzy przepuszczać przez budżet a jak najwięcej regulatorów przepływu strumieni pieniężnych ustanawiać w ustawach (zwolnienia z podatków dla dziedzin preferowanych i mocniejsze opodatkowanie dziedzin nie preferowanych).
  Przy czym przepisy muszą być proste zwięzłe a nie jak dzisiaj ustawy liczące setki stron i nikt ich nie zna w całości.

  Za taki~ą dezorganizację i niewydajność państwa rządzące solidaruchy powinny trafić pod trybunał stanu... i dostać dożywotnią "de selekcję) czyli zakaz piastowania stanowisk państwowych od Narodu Polskiego.

  Przy dzisiejszych technologiach państwo takie jak Polska może być niemal całkowicie samowystarczalne .. pod względem żywności, energetyki, wody, leków...technologii technicznych...medycyny...
  a wymiana eksportowo importowa powinna uzupełniać braki w technologii, w owocach...itp.

  Wystarczy tylko nie dać się ograbiać (przyzwolenie solidaruchów) i handlować z zagranicą na zasadzie wzajemnych korzyści a nie jak wasal z globalnym hegemonem.
  ..
 • Główną przeszkodą
  życia po ludzku na Ziemi jest tzw. demokratura - więc wszelkie naprawy stanu obecnego należy zacząć od odesłania owej, tzw. demokratuty tam - skąd przyszła - czyli do Piekła.
  Wniosek?
  Nie da się budowań tzw. demokeratury z ludzką twarzą - bo ona z założenia ma nieludzki pysk - inaczej nie byłoby jej wcale.
 • @Pedant 09:01:13
  .
  Oskar świetnie przedstawił wielowarstwowe płaszczyzny i ich częściowo sprzeczne cele. Szkoda, że wszyscy omijają, dziwnie działającą opozycję.

  Częściowo sprzeczne cele warstw społeczeństwa nie potrzebują żadnej opozycji do rozwiązania problemu np>lepszego postępu gospodarczego, wystarczy najlepszy projekt.

  Pojedynczy człowiek – jednostka demokracji, nie finansuje swojego wroga. Narodowa demokracja finansować opozycji, też nie może.
 • B. dziękuję za merytoryczne wsparcie i ma nadzieję, że pójdziemy w działaaniach dalej
  Społeczny ruch polityczny 2019
  http://racjonalizm.neon24.pl/post/147345,spoleczny-ruch-polityczny-2019
 • @Redaktor1966 10:16:57
  .
  Aby pójść dalej, należy zmienić pojęcie o strukturze demokracji. Warstwy jej może częściowo sprzeczne, ale dążą racjonalnie do wspólnego celu.

  Organizacja, która finansuje swoich przeciwników nie jest demokracją.

  Pana opinia wprowadza w błąd.
  Demokracja jest to ustrój, w którym, odpowiednio, 2-ch debili, utopistów, złodziei, bandytów, kryminalistów, psychopatów itp. ma więcej do powiedzenia od 1-go mędrca, człowieka uczciwego, odpowiedzialnego, etyka, racjonalisty, konstruktywisty...
 • Trochę z boku ale też racjonalnie,
  komu potrzebne są te instytucje:
  ECS w wolnym mieście Gdańsk czy już Danzig skoro mają tam już postamt
  https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/C8-ktkqTURBXy8zODlmZTIxMDY0YjhjZmZmMDEzNmNlMjM0MjgzMTI1Zi5qcGVnkpUDAMykzRSCzQuJkwXNAxTNAbw
  http://bi.im-g.pl/im/71/e2/14/z21899121II.jpg
  oraz to eksterytorialne muzeum w warszavi:
  https://dorzeczy.pl/_thumb/54/44/018ee84d360b2c5bf928d4c8f0cb.jpeg
 • @provincjal 09 10:55:52
  A propos architektury, oba zbudowane są w/g jakiegoś handlowo-prawniczego wzorca, w danzig w poziome elementy na fasadzie w warszavi pionowe, zbieżność przypadkowa, bo menora w magdalence to też przypadek ?
  Aha jeszcze smaczek, to trójkątne oczko "wpuszczające światełko wiedzy" do muzeum we warszavi ...
 • @provincjal 09 10:55:52
  Jest jeszcze gorzej.
  W TV pokazywali jakiegoś chyba celnika czy cuś .. mundurek fason , kolory dokładnie wg niemieckiego fasonu dla policji w Niemczech.
  Na dolnym śląsku koleje regionalne pomalowane w "niemieckie kolory"
  O gospodarce (niemieckich "inwestycjach" już nawet nie warto wspominać..
  solidaruchy im sprzedają wszystko czego zechcą.

  Niemcy kładą łapę na swoich byłych landach wschodnich... a V kolumną niemiecką w Polsce jest oczywiście PO z Donkiem na czele.

  Solidaruchy w końcu doprowadzą likwidacji Polski z mapy świata.
  Powstanie Pollin (z Ukrainą zachodnią i poszerzone o landy wschodnie Niemcy).

  I to będzie największa w historii Polski zdrada narodowa.
  Pozdrawiam pożytecznych idiotów oraz owieczki spod ambony...
  to wasza zasługa...to wy robiliście za "tłumy" dla zdrajców.
 • @Oscar 12:12:32
  dodam sakramentalne ..
  a wszystko to zawdzięczamy solidaruchom oraz KK z JPII na czele.

  Pamiętacie jak atakowano Jaruzelskiego za stan wojenny że nielegalny,.. że brak parafki czy cuś.

  A taka parafianka Suchocka podpisała Konkordat ostatniego dnia urzędowania po przegranych wyborach najwyraźniej wbrew wyborcom (ona przegrała wybory) przy czym wszyscy mieli świadomość i wiedzą że Konkordat jest nieznanym w dzisiejszym świecie aktem wasalizmu wobec Watykanu.

  Ktoś rozliczą parafiankę z tej zdrady Narodowej ze złamania prawa (odchodzący premier nie ma prawa zawierać jakichś istotnych umów...międzynarodowych.. on ma tylko administrować i przekazać płynnie władzę.

  To się nazywa moralność solidaruchów a to nie odosobniony przypadek...
  taki Falandysz robił z prawa istne g...no...i ulepiał je jak tylko chciał..
  Takich przykładów łamania prawa w sposób rażący (a to jest przestępstwo) jest mnóstwo... a decyzje podjęte w warunkach złamania prawa są z definicji nie ważne.

  Taki Konkordat jest nie ważny z mocy prawa...
  Ciężkie miliardy nielegalnie przekazane KK powinny wrócić do Polskiego Budżetu...to samo w sprawie prywatyzacji, wyprzedaży majątku Narodowego...bandyckich wojen w obcych interesach...odebrania Polakom Polskich mediów na rzecz polskojęzycznych, oddanie zagranicy rynku wewnętrznego...itd itp..
 • Materiały gotowe do druku:
  http://wolnyswiat.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=242&p=4690#p4690
 • @Redaktor1966 16:05:33
  Prawda o demokracji jest inna.
  Demokracja jest, jak piękny najdroższy samochód świata.

  http://www.designalive.pl/wp-content/uploads/2018/03/Mazda_-Vision_Coupe-1024x512.jpg
  Dlaczego jest wolny dostęp odpowiednio, 2-ch debili, utopistów, złodziei, bandytów, kryminalistów, psychopatów itp. ma więcej do powiedzenia od 1-go mędrca, człowieka uczciwego, odpowiedzialnego, etyka, racjonalisty, konstruktywisty?
  Ktoś ukradł czwarte koło. Samochód jak demokracja na zawsze, nie może się poruszać z domniemaną równowagą trzech kół.
 • W dniu 27.01.2019r. wysłałem to m.in. premierowi, prezydentowi RP, posłom i redakcjom
  Do Premiera i Prezydenta RP, Posłów VIII kadencji, Redakcji: Wprost.pl, Polityka.com.pl, Angora.com.pl, Trybuna.com.pl, Redakcja.nie.com.pl, Faktyimity.pl, Tygodnikprzeglad.pl, Przekroj.pl, Newsweek.pl, Tygodnikforum.pl, E-Fakt.pl, Gazeta.pl, Agora.pl, Obywatel.org.pl, Obywatel.org.pl, O2.pl, Onet.pl. Wp.pl, Interia.pl, PAP.pl

  Społeczny ruch polityczny 2019 na rzecz wprowadzenia racjonalnego systemu społeczno-polityczno-gospodarczego[/b]

  Moje najnowsze publikacje:
  Co to jest demokracja...
  http://racjonalizm.neon24.pl/post/147363,co-to-jest-demokracja

  Co to jest system racjonalny
  http://racjonalizm.neon24.pl/post/147366,co-to-jest-system-racjonalny

  Społeczny ruch polityczny 2019
  http://racjonalizm.neon24.pl/post/147345,spoleczny-ruch-polityczny-2019

  Inicjator:
  Piotr Kołodyński - autor-redaktor: Wolnyswiat.pl
  Mój forowy publikator: http://wolnyswiat.pl/forum/viewforum.php?f=2

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31